CEPITE SE PROTI GRIPI
Cepljenje priporočamo posebno bolnikom s kroničnimi boleznimi in nad starostjo 65 let.